حساب آموز آموزش کاربردی حسابداری                                                                                                       
جستجو
بخش کاربری  
خبرنامه
 
دانلود رایگان
فقط چند ثانیه تا دانلود فاصله دارید! کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید و روی دکمه دانلود کلیک کنید
 
×
 
لوگو اعتماد سایت
محصولات پربازدید
مقالات ویژه پربازدید
مقالات عمومی پربازدید

مشمولین مراحل مختلف ارزش افزوده

ما در مقاله تعریف مالیات بر ارزش افزوده و ثبت های حسابداری آن تعریف مالیات ارزش افزوده و ثبت های حسابداری آن و در مقاله نکات مهم و کلیدی درباره مالیات بر ارزش افزوده نیز موارد مهم و کاربردی در خصوص ارزش افزوده را توضیح دادیم. اکنون در ادامه مباحث مالیات بر ارزش افزوده، در این مقاله هفت مرحله فراخوان انجام شده توسط سازمان امور مالیاتی جهت ثبت نام مودیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده را ارائه می کنیم و در پایان هم چند نکته بسیار مهم درباره ارزش افزوده ذکر می شود:

 

مشمولین مرحله اول ارزش افزوده:

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که داراي حداقل یکی از شرایط زیر باشند، مشمول ثبت نام مرحله اول بوده و ملزم به ثبت نام و انجام تکالیف قانونی از جمله صدور صورتحساب، محاسبه، درج و وصول مالیات و عوارض متعلقه و همچنین تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض متعلقه به صورت دوره اي از تاریخ 1/7/1387 به عنوان مؤدي خواهند می باشند:

1 .کلیه واردکنندگان

2 .کلیه صادرکنندگان

3 .کلیه فعالان اقتصادي که مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات آنها در سال 1386سه میلیارد ریال یا بیشتر بوده است. (بجزاشخاص حقیقی تابع شوراي اصناف کشور)

4 .کلیه فعالان اقتصادي که مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات آنها در پنج ماهه آغازین سال 1387 ،یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال یا بیشتر بوده است(بجزاشخاص حقیقی تابع شوراي اصناف کشور)

 

مشمولین مرحله دوم ارزش افزوده:

کلیـه فعـالان اقتصـادي اعـم از حقیقـی و حقـوقی کـه بـراسـاس شـرایط فراخـوان مرحله اول ثبت نام، مشمول اجراي نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده اند،چنانچه شـاغل در برخی از فعالیتهاي موضوع بند «الف» ماده 96 قانون مالیاتهاي مستقیم به شرح ذیـل باشند، با هرمیزان فروش یا درآمد، مشمول مرحله دوم بوده و مکلف به ثبت نـام بـه عنـوان مؤدي مرحله دوم و اجرای قوانین آن از ابتدای مهر ماه 1388 می باشند:

1 -کارخانه ها و واحدهاي تولیدي کـه بـراي آنهـا جـواز تأسـیس وپروانـه بهـره بـرداري از وزارتخانه های ذیربط صادر شده یا می شود

2 -بهره برداران معادن

3 -ارائه دهندگان خدمات حسابرسی، حسابداري ودفتر داري وهمچنین خدمات مالی

4 -حسابداران رسمی شاغل و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

5 -ارائه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره اي

6 -ارائه دهندگان انواع خدمات انفورماتیک، رایانه اي اعم از سخت افزاري و نرم افزاري و طراحی سیستم

7 - متلها و هتلهاي سه ستاره و بالاتر

8 -بنکداران، عمده فروشها، فروشگاههاي بزرگ، واسطه‎هاي مالی، نمایندگان توزیع کالاهاي داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها

9 -نمایندگان موسسه هاي تجاري و صنعتی، اعم از داخلی و خارجی

10- موسسات حمل و نقل موتوري و باربري داراي مجوز از مراجع ذیربط، زمینی، دریایی و هوایی باربري، (به استثناء واحدهایی که صرفاً به امر حمل و نقل مسافري اشتغال دارند)

11-صاحبان موسسات مهندسی و مهندسی مشاور

12 -صاحبان موسسات تبلیغاتی و بازاریابی.

 

مشمولین مرحله سوم ارزش افزوده:

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که براساس شرایط فراخوان هاي مراحل اول و دوم ثبت نام، مشمول اجراي نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده اند، در صورتی که در سال 1387 یا 1388 مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات معاف و غیرمعاف آنها سه میلیارد ریال و بالاتر می باشد، مشمول مرحله سوم ثبت نام و اجراي قانون از تاریخ اول فروردین ماه سال هزاروسیصد وهشتاد ونه خواهند بود.

 

مشمولین مرحله چهارم ارزش افزوده:

 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که بر اساس شرایط فراخوان‎هاي مراحل اول ، دوم و سوم ثبت نام، مشمول اجراي نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده اند، در صورتی که شاغل در برخی از فعالیتهاي موضوع بند «ب» ماده 96 قانون مالیاتهاي مستقیم به شرح ذیل باشند، با هر میزان فروش یا درآمد، مشمول مرحله چهارم ثبت نام بوده و مکلف به ثبت نام و اجراي قانون و انجام تکالیف و مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله صدور صورتحساب، محاسبه، درج ووصول مالیات و عوارض متعلقه وهمچنین تسلیم اظهارنامه وپرداخت مالیات و عوارض متعلقه به صورت دوره اي، از اول مهرماه سال 1389 میباشند:

 

1- صاحبان کارگاههاي صنعتی (اعم از صنفی و غیرصنفی که داراي حداقل برق سه فاز 50 آمپرباشد)

2- فروشندگان طلا و جواهر

3- فروشندگان آهن آلات

4- صاحبان تالارهاي پذیرائی و رستورانها

5- صاحبان متل وهتلهاي یک و دوستاره و هتل آپارتمان

6-      صاحبان نمایشگاهها و فروشگاههاي خودرو وبنگاه معاملات املاك

7-      صاحبان تعمیرگاههاي مجازخودرو

8-     چاپخانه داران

9-      صاحبان دفاتراسنادرسمی

10- صاحبان مراکز ارتباطات رایانه اي، دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و آژانسهاي پستی) و دفاتر خدمات دولت الکترونیک، پلیس+10 و دفاتر خدمات الکترونیک شهر

11- صاحبان دفاترخدمات مسافرتی و جهانگردي

12- صاحبان سینماها، تماشاخانه ها و مکانهاي تفریحی و ورزشی.

 

مشمولین مرحله پنجم ارزش افزوده:

 کلیه اشخاص حقوقی که براساس شرایط مراحل اول ، دوم، سوم و چهارم ثبت نام، مشمول اجراي نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده اند، در صورتی که در هر یک از سالهاي 1387 ،1388 یا 1389 مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات (غیرمعاف یا معاف و غیرمعاف) آنها یک میلیارد ریال و بیشتر باشد مشمول مرحله پنجم ثبت نام و اجراي قانون از اول مهرماه سال 1390 خواهند بود.

کلیه اشخاص حقوقی که قبل یا بعد از سال 1390 ایجاد، تأسیس و به ثبت خواهند رسید یا می رسند و حائز شرایط مذکور نگردیده اند، در صورتی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات (غیر معاف یا معاف و غیر معاف) آنها در سال 1390 یا سالهاي بعد، به یک میلیارد ریال و بیشتر برسد، از اولین دوره مالیاتی بعد از رسیدن به آستانه مذکور، مشمول مرحله پنجم ثبت نام واجراي قانون خواهند شد.

 

مشمولین مرحله ششم ارزش افزوده:

 اشخاص حقوقی و همچنین حقیقی (صرفنظر از مبلغ فروش سالانه) موضوع ماده «95» قانون مالیاتهای مستقیم که به فعالیت‏های زیر اشتغال دارند:

چلوکبابی‌ها، سالن‏ های غذاخوری ،سفره خانه های سنتی و اغذیه فروشی‏ های زنجیره ای با مالکیت واحد و یا نام و نشان و عنوان تجاری واحد فارغ از مساحت محل کسب و کار و نوع مجوز

 

مشمولین مرحله هفتم ارزش افزوده:

کلیه اشخاص حقوقی فعال با هر حجم از فروش یا درآمد (کالا و خدمت ) (به اسنثنای اشخاص حقوقی با فعالیت‌های صرفاً معاف موضوع ماده 12 قانون مالیات برارزش افزوده) که به موجب فراخوان‌های قبلی تاکنون برای اجرای قانون فراخوان نشده ‌اند، مشمول اجرای قانون خواهند شد.

اشخاص حقوقی که بعد از تاریخ اجرای فراخوان نیز ایجاد، تاسیس و به ثبت می‌رسند و یا شروع به انجام فعالیت می‌کنند، در صورت فعالیت با هر حجم از فروش و یا درآمد (کالا و خدمت ) از اولین دوره مالیاتی بعد از شروع فعالیت (عرضه کالا و ارائه خدمات)‌مشمول اجرای قانون می‌باشند.

اشخاص حقوقی مشمول این فراخوان از تاریخ 1395/07/01 مکلف به اجرای سایر تکالیف مقرر در فانون از جمله وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران و ارائه اظهارنامه و واریز مالیات و عوارض برارزش افزوده به حساب‌های تعیین شده توسط سازمان  امور مالیاتی کشور می‌باشند.

           


 

نکات مهم:

1-تاکنون اشخاص حقوقی با فعالیت‌های صرفاً معاف موضوع ماده 12 قانون مالیات برارزش افزوده موظف به ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشند. البته امکان دارد در آینده تکالیفی بابت اشخاص ذکر شده هم در نظر گرفته شود.

2-یکی از مهم‎ترین موارد در ارزش افزوده، تشخیص زمان مشمولیت مودی جهت انجام تکالیف قانونی می‎باشد. تشخیص اشتباه زمان مربوطه باعث تعلق جرائم سنگین در خصوص عدم انجام تکالیف می‎گردد. به عنوان مثال ممکن است مودی زمان مشمولیت فعالیت خود را مرحله 5 در نظر گرفته باشد ولی از نظر سازمان امور مالیاتی، مودی مشمول مرحله 2 می‎باشد. در صورت وجود این مغایرت مودی ناچار به پرداخت مالیات و جریمههای سنگین عدم انجام تکالیف در فاصله زمانی بین فراخوان مرحله 2 و 5 می‎گردد. جهت جلوگیری از این مشکل، حتما برای تعیین مرحله مشمولیت در ارزش افزوده به همراه مدارک قانونی و حسابداری مربوط به واحد اقتصادی، به نزدیک‎ترین حوزه مالیات ارزش افزوده مراجعه نمایید و درخواست کنید تا مرحله مشمولیت توسط کارشناسان مربوطه انجام و برگه حاوی اعلام مرحله مشمولیت را به شما ارائه دهند.

3-اطلاعات و اظهارنامه‎های ارزش افزوده، توسط کارشناس مالیاتی رسیدگی می‎شود، بنابر این همیشه تکالیف قانونی خود را در زمان مقرر و به شکل صحیح انجام دهید.

 

1395/06/13

 

مطالب مرتبط:

تعریف مالیات بر ارزش افزوده و ثبت های حسابداری آن

نکات مهم و کلیدی درباره مالیات بر ارزش افزوده

 

دانلودهای رایگان مرتبط با مقاله:

نمونه فاکتور ارزش افزوده

موارد معافیت از مالیات بر ارزش افزوده

نرم افزار قانون مالیات های مستقیم، ارزش افزوده و قانون تجارت

 

محصولات مرتبط:

کتاب الکترونیکی آموزش کاربردی ارزش افزوده

 

تعداد بازدید :  1568


نظرات

این پست تا الان بدون نظر است